Till startsida

Utforska alla etapper

Vandringsetapperna på Stockholm Archipelago Trail är som kapitel i en bok. Varje etapp har sin egen berättelse att berätta.

Välj en etapp att vandra eller välj alla. Oavsett ditt val kommer det att skapa nya kapitel i din egen, personliga minnesbok.

Vad innebär svårighetsgraderna?

Välj svårighetsgrad