Till startsida

Om Stockholm Archipelago Trail

Vad få vet är att det inom några timmar från Stockholm City finns en skärgård med fler än 30 000 öar. Ett område med ett starkt kulturarv och med en varierad och unik natur. På leden kommer varje ö att erbjuda en upplevelse som gör avtryck i själen.

Stockholm Archipelago Trail engraved in your soul

Stockholm Archipelago Trail är en unik vandringsled genom Stockholms skärgård. En vandringsled som binder samman vår historia med vår framtid. Vi tar oss fram på stigar där andra gått sedan hundratals år. På varje ö i Stockholms skärgård finns stigar och stråk, vissa leder någonstans, andra leder ingenstans. Etapperna skapas genom att knyta ihop existerande stigar, inte genom att bryta ny mark. Dessa stigar är antingen skapade av människor eller djur, vissa brukas idag, andra för flera hundra år sedan.

Totalt blir det ca 270 km från Arholma i norr till Landsort i söder där du som besökare kan färdas mellan vandringsetapperna med de existerande skärgårdsbåtarna. Stockholm Archipelago Trail är något nytt. Inte nog med att du tar dig mellan etapperna med båt, dessutom blir varje etapp tillgänglig från olika platser på fastlandet och från andra öar.

Du kan välja att spendera en dag i taget på leden eller upp till två veckor för hela upplevelsen. Du kan välja att göra det hard-core med camping på existerande campingplatser eller bo på vackra hotell och värdshus längs vägen. Oavsett hur du gör kommer du hem med en ny horisont.

Syftet med vandringsleden är att värna om naturen genom att styra flödet för att skapa ordning och reda; att lyfta fram kulturen och skapa möjligheter för fler att verka i skärgården.

Huvudman för Stockholm Archipelago Trail är Stockholm Business Region genom Stockholm Archipelago, en samverkansorganisation för Stockholms skärgård.

Stockholm Archipelago är sedan 2014 en samverkans organisation mellan åtta skärgårdskommuner, Skärgårdsstiftelsen, Region Stockholm och Länsstyrelsen.
”Stockholm Archipelago Trail” är finansierat med EU medel från Tillväxtverket och med medel från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Öar som sannolikt kommer ingå i den slutliga Stockholm Archipelago Trail

Arholma, Lidö, Furusund, Blidö, Yxlan, Finnhamn, Ingmarsö, Brottö, Svartsö, Möja, Sandhamn, Grinda, Runmarö, Nämdö, Ornö, Fjärdlång, Utö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Landsort