Till startsida

Rapportera problem

Om du vill rapportera ett problem på Stockholm Archipelago Trail som t ex ett träd som ligger tvärs över stigen eller om markeringarna är svåra att hitta så skicka gärna ett e-mail till oss.

 

Ta gärna en bild, skriv var det är så vi hittar och vad som är problemet så fixar vi det så snart vi kan. Tack!

e-mail: ProblemsOnSAT@gmail.com