Till startsida

Frågor och svar

Här kommer vi samla de mest vanliga frågorna och dess svar om Stockholm Archipelago trail. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.