Till startsida

Allemansrätten - en skyldighet

Stockholm Archipelago Trail finns enbart tack vare alla markägares goda vilja.

Publicerad:

Allemansrätten är en skyldighet. Stockholm Archipelago Trail finns enbart tack vare alla markägares goda vilja.

I naturen respekterar vi alla människor, alla djur och all fredad natur. Vi lämnar endast kvar fotavtryck och vi tar endast med oss minnen.

Allt skräp slänger vi på fastlandet där sophanteringen fungerar. Våra behov gör vi i offentliga toaletter. Under mars – september skall hundar alltid vara kopplade.

Respektera eldningsförbud och elda absolut inte på klippa.

Läs mer om Allemansrätten